Inname


Producten


CertificeringVoorzieningen


Regio

Capaciteit (ton p/j)


BVOR lidmaatschap
95 van 95 biomassawerven

«
Handleiding Open in nieuw venster Colofon
Sluiten

Kaart biomassawerven

Welkom bij de online-overzichtskaart van biomassawerven in Nederland.

Biomassawerven zijn inrichtingen waar een diversiteit aan biomassastromen, inclusief organische reststromen, wordt verzameld en op bedrijfsmatige en milieuverantwoorde wijze wordt bewerkt en verwerkt. Producten van een biomassawerf zijn onder meer biobased grondstoffen, brandstoffen en compostproducten.

Biomassawerven kenmerken zich door hun economische schaalgrootte en toegepaste systemen van kwaliteitsborging (waaronder certificering). Ze worden gereguleerd door vergunning-randvoorwaarden waarmee hinder naar de omgeving wordt voorkomen (bijvoorbeeld geur).

Sluiten

Kaart biomassawerven

Welkom bij de online-overzichtskaart van biomassawerven in Nederland.

Biomassawerven zijn inrichtingen waar een diversiteit aan biomassastromen, inclusief organische reststromen, wordt verzameld en op bedrijfsmatige en milieuverantwoorde wijze wordt bewerkt en verwerkt. Producten van een biomassawerf zijn onder meer biobased grondstoffen, brandstoffen en compostproducten.

Biomassawerven kenmerken zich door hun economische schaalgrootte en toegepaste systemen van kwaliteitsborging (waaronder certificering). Ze worden gereguleerd door vergunning-randvoorwaarden waarmee hinder naar de omgeving wordt voorkomen (bijvoorbeeld geur).

Klik op Marker (zie ook de handleiding)

HANDLEIDING

Algemeen

Bij opening van de webkaart ziet u alle beschikbare data in beeld. De biomassawerven worden weergegeven door een cirkel met daarin twee boompjes.
Door het weghalen van de selectievinkjes in het selectiekader in de rechterbovenhoek van het scherm kunt u uw gewenste selectie van biomassawerven maken. Alleen de werven die aan uw selectie voldoen zullen in beeld blijven en het inzoomniveau van de kaart wordt daar op aangepast.
Wilt u meer informatie over een locatie, dan kunt u op de locatie klikken waardoor een pop-up verschijnt met de huidige bekende informatie over de biomassawerf.

Selectiemogelijkheden

U kunt selecteren op:

  • vergunde capaciteit, dat wil zeggen de (vergunde) grootte/capaciteit van de biomassawerf in tonnen/jaar;
  • type biomassa en reststromen dat op de biomassawerf mag worden ingenomen;
  • type producten dat de biomassawerf produceert door bewerking van biomassa en reststromen;
  • certificeringen, dat wil zeggen gecertificeerde processen of producten van de biomassawerf;
  • aanwezige faciliteiten, bijvoorbeeld een weegbrug of specifieke opslagvoorzieningen;
  • regio: elk van de 12 provincies (of samen);
  • of de biomassawerf lid is van de BVOR, de brancheorganisatie voor bedrijven die organische reststromen opwerken tot hoogwaardige biobased producten.

Actualisatie van de kaart

Deze kaart is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de BVOR. Niettemin kan het voorkomen dat er onvolkomenheden zijn. Natuurlijk houden we de kaart zo actueel mogelijk. Dat kan met uw inzet. Aarzel niet uw opmerkingen, correcties en aanvullingen op deze kaart te melden bij info@bvor.nll onder vermelding van: opmerking biomassawervenkaart. Partijen die hun biomassawerf willen aanmelden, kunnen eveneens contact opnemen met de BVOR via info@bvor.nl De kaart wordt iedere drie maanden aangepast.

Sluiten

Colofon

De technische realisatie van deze biomassawervenkaart is verzorgd door Fur Data en Internet bureau maak it.